Bli medlem – påverka arenavalet

AIK FF:s process i arenaarbetet

I tillägg till den statusrapport som sedan tidigare finns publicerad på aikfotboll.se och den uppdaterade tidsplanen vill AIK FF förtydliga hur beslutsprocessen kommer att gå till.

Frågor, förtydliganden, kompletteringar och förhandlingar pågår för tillfället med båda anbudsgivarna och när förhandlingarna är avslutade kommer båda alternativen att utvärderas av Arenapanelen och rekommendationen förankras i styrelserna.

AIK FF kommer sedan att kalla till ett extra möte enligt §§ 22-26 i AIK FF:s stadgar under oktober månad. I samband med kallelsen, som publiceras stadgeenligt två veckor innan mötet, kommer även panelens rekommendation att publiceras på hemsidan. Kallelsen och ett utdrag av panelens rekommendation kommer också att skickas per post till FF:s medlemmar.

Under mötet kommer följande punkter utöver formalia att avhandlas:
– Presentation av arbetet med egen arena.
– Information om Arenapanelens rekommendation till val av arena.
– Omröstning.

I egenskap av avtalspart kommer AIK Fotboll AB:s styrelse att fatta det slutgiltiga beslutet om arenan efter detta extra möte.

Observera att för att ha möjlighet att rösta på det extra mötet så måste du vara registrerad som medlem i AIK och AIK FF senast den 30 september. Anledningen till detta är att kallelse till det extra mötet kommer att skickas per post och vi behöver några veckor i oktober för att förbereda utskicket och medlemsadministrationen. För att säkerställa att du är medlem i AIK FF, maila till medlem@aik.se och uppge ditt namn, personnummer, medlemsnummer, aktuell adress och att du önskar bli medlem i AIK FF. Om du inte redan är medlem och önskar bli det så uppge gärna att du blivit värvad av AIK FF så tillfaller en del av din medlemsavgift AIK FF.

Stöd AIK!

Svartgula hälsningar
Styrelsen i AIK FF

Text: AIKFotboll.se

Om du inte är medlem – bli det och var med att påverka vart AIK ska spela kommande år.

Inbjudan till visning av Swedbank Arena

“Information från Swedbank Arena: Välkommen på visning av Swedbank Arena i Solna söndagen den 21 augusti, kl 10:00-12:00. Swedbank Arena bjuder in dig som håller på AIK till en visning av arenan. Anmäl din medverkan till visningen genom att skicka ditt/era namn till aik@arenastaden.se senast den 18 augusti 2011.

Text: AIKFotboll.se”

Mer information finns här.

Eftersom det är AIK:s medlemmar som ska rösta om vår kommande hemvist är det klokt att skaffa sig en egen bild av arenan.

Söder eller Solna?

Kommer det bli spel på plastgräset på Söder eller spel på skrytbygget i Solna när Råsunda rivs (det känns sorgligt att bara skriva att Råsunda ska rivas).

Det är egentligen märkligt att när Sveriges största och stoltaste klubb ska byta arena så är inget av alternativen speciellt bra. Värst är att bytet inte ens är frivilligt utan framtvingat.

Annela Yderberg kommenterar dagens händelser inom arenafrågen här.

Arenagruppens rapport

Arenagruppen har nu publicerat sin rapport om AIK:s framtida hemmaplan och finns att läsa i sin helhet här. Det finns idag endast två realistiska alternativ, Swedbank och Stockholmsarenan.

Rekommendation är: “…föreslår vi, vid en tidpunkt som styrelsen i AIK Fotboll AB närmare bestämmer, att AIK Fotboll AB initierar en formell upphandling i syfte att inhämta bindande anbud från Stockholmsarenan och Swedbank arena. Själva processen och huvudpunkterna ska etablera stabila spelregler för budgivarna och vara
transparent för dem. Den ska dessutom tillgodose krav på transparens och insyn för AIK:s medlemmar.”

Det är väl inget överraskande men intressant är att arenagruppen vill att anbudet bygger på att avtalet löper under 3 år + option ytterligare cirka 5 år. Detta ger AIK möjlighet att utreda och besluta om egen arena i närtiden.

Ratar AIK Swedbank?

Enligt aftonbladet.se så rekommenderar arenagruppen Stockholmsarenan. Dock så är det medlemmarna som avgör frågan den 8 mars.

“– Vi har kommit fram till att Stockholmsarenan är ett bättre alternativ, säger arenagruppens ordförande Claes Hansen till Sportbladet.

AIK har en stark koppling till Råsunda och har spelat där sedan 1936. Men klubben kan sluta drömma om att få fortsätta spela på Råsunda. Och nu ser man även ut att få lämna Solna.

AIK:s arenagrupp har kommit fram till att Stockholmsarenan vid Gullmarsplan är ett bättre alternativ än Swedbank Arena.

– Det handlar om fem miljoner kronor. De har presenterat upplägg och de har vi tagit med oss hem, säger arenagruppens ordförande Claes Hansen till Sportbladet.

– Vi har gjort en ekonomisk prognos baserat på det underlaget och det gör att det landar på den totalsiffran.”