Värdeord

Ett viktigt värdeord för AIK:are är ödmjukhet.

Ödmjukhet är motsatsen till att förställa sig, vara pretentiös, arrogant och skrytsam. Ödmjukhet innebär diskretion, att vara spontan och rak och att lyssna på andra.

Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.

Framförallt så är en ödmjuk person alltid villig att ge upp och startar inte strider. En extremt ödmjuk person låter alla få som dom vill.

3 thoughts on “Värdeord”

  1. AIKare är kända för huliganism, bråk och slagsmål. Ödmjuka? Tja, det kanske ni är och får ni bara bort alla rötägg så kanske det kan märkas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *