Arenagruppens rapport

Arenagruppen har nu publicerat sin rapport om AIK:s framtida hemmaplan och finns att läsa i sin helhet här. Det finns idag endast två realistiska alternativ, Swedbank och Stockholmsarenan.

Rekommendation är: “…föreslår vi, vid en tidpunkt som styrelsen i AIK Fotboll AB närmare bestämmer, att AIK Fotboll AB initierar en formell upphandling i syfte att inhämta bindande anbud från Stockholmsarenan och Swedbank arena. Själva processen och huvudpunkterna ska etablera stabila spelregler för budgivarna och vara
transparent för dem. Den ska dessutom tillgodose krav på transparens och insyn för AIK:s medlemmar.”

Det är väl inget överraskande men intressant är att arenagruppen vill att anbudet bygger på att avtalet löper under 3 år + option ytterligare cirka 5 år. Detta ger AIK möjlighet att utreda och besluta om egen arena i närtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *