Bli medlem – påverka arenavalet

AIK FF:s process i arenaarbetet

I tillägg till den statusrapport som sedan tidigare finns publicerad på aikfotboll.se och den uppdaterade tidsplanen vill AIK FF förtydliga hur beslutsprocessen kommer att gå till.

Frågor, förtydliganden, kompletteringar och förhandlingar pågår för tillfället med båda anbudsgivarna och när förhandlingarna är avslutade kommer båda alternativen att utvärderas av Arenapanelen och rekommendationen förankras i styrelserna.

AIK FF kommer sedan att kalla till ett extra möte enligt §§ 22-26 i AIK FF:s stadgar under oktober månad. I samband med kallelsen, som publiceras stadgeenligt två veckor innan mötet, kommer även panelens rekommendation att publiceras på hemsidan. Kallelsen och ett utdrag av panelens rekommendation kommer också att skickas per post till FF:s medlemmar.

Under mötet kommer följande punkter utöver formalia att avhandlas:
– Presentation av arbetet med egen arena.
– Information om Arenapanelens rekommendation till val av arena.
– Omröstning.

I egenskap av avtalspart kommer AIK Fotboll AB:s styrelse att fatta det slutgiltiga beslutet om arenan efter detta extra möte.

Observera att för att ha möjlighet att rösta på det extra mötet så måste du vara registrerad som medlem i AIK och AIK FF senast den 30 september. Anledningen till detta är att kallelse till det extra mötet kommer att skickas per post och vi behöver några veckor i oktober för att förbereda utskicket och medlemsadministrationen. För att säkerställa att du är medlem i AIK FF, maila till medlem@aik.se och uppge ditt namn, personnummer, medlemsnummer, aktuell adress och att du önskar bli medlem i AIK FF. Om du inte redan är medlem och önskar bli det så uppge gärna att du blivit värvad av AIK FF så tillfaller en del av din medlemsavgift AIK FF.

Stöd AIK!

Svartgula hälsningar
Styrelsen i AIK FF

Text: AIKFotboll.se

Om du inte är medlem – bli det och var med att påverka vart AIK ska spela kommande år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *