Arenagruppen väljer Swedbank

“Efter ett mångårigt arbete har AIK Fotboll via en utsedd Arenapanel tillsammans med styrelserna i AIK Fotboll AB och AIK Fotbollsförening nått fram till en gemensam rekommendation avseende val av hemmaarena från 2013. Rekommendationen är baserad på en helhetsbedömning med de ekonomiska och sportsliga förutsättningarna som avgörande beslutskriterium. Gruppens rekommendation är att AIK Fotbolls hemmaarena från 2013 för herrarnas A-lag blir Swedbank Arena.

Med anledning av rekommendationen kommer AIK Fotbollsförening att kalla sina medlemmar till ett extra möte som kommer att genomföras under oktober månad. Arenapanelens rapport avseende upphandlingen, utvärderingen samt rekommendationen kommer att publiceras senast två veckor innan det extra mötet via AIK Fotbolls hemsida, aikfotboll.se, samt via pressmeddelande.

Ytterligare information kommer att publiceras på hemsidan under fredagen den 30 september och senast två veckor innan medlemsmötet kommer en komplett rapport från Arenapanelen att publiceras. Frågor kommer att besvaras på medlemsmötet och kan mejlas till medlemsmote@aik.se senast två dagar innan det extra mötet.

Text: AIK Fotboll”

Inte ett helt oväntat val. Hoppas verkligen att vilkoren är bra!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *