AIK Fotboll uppdaterar kontrollbalansräkningen

Jag blir alltid lika nervös när det finns nyheter kring AIK:s ekonomi. Det finns starka ekonomiska skäll till att vi kommer sälja spelare i sommar. Frågan är hur många?

AIK Fotboll uppdaterar kontrollbalansräkningen
AIK Fotboll AB:s styrelse har konstaterat att det finns skäl att upprätta en kontrollbalansräkning genom att uppdatera den kontrollbalansräkningen som upprättades i samband med årsbokslutet. Årets upparbetade underskott ligger i nivå med att över 50 % av det egna kapitalet är förbrukat.

Styrelsen kan konstatera att det egna kapitalet, efter justeringar för dolda värden, mer än väl uppgår till mer än 50 % av det registrerade aktiekapitalet varför någon kapitalbrist inte bedöms föreligga.