Arenagruppen väljer Swedbank

“Efter ett mångårigt arbete har AIK Fotboll via en utsedd Arenapanel tillsammans med styrelserna i AIK Fotboll AB och AIK Fotbollsförening nått fram till en gemensam rekommendation avseende val av hemmaarena från 2013. Rekommendationen är baserad på en helhetsbedömning med de ekonomiska och sportsliga förutsättningarna som avgörande beslutskriterium. Gruppens rekommendation är att AIK Fotbolls hemmaarena från 2013 för herrarnas A-lag blir Swedbank Arena.

Med anledning av rekommendationen kommer AIK Fotbollsförening att kalla sina medlemmar till ett extra möte som kommer att genomföras under oktober månad. Arenapanelens rapport avseende upphandlingen, utvärderingen samt rekommendationen kommer att publiceras senast två veckor innan det extra mötet via AIK Fotbolls hemsida, aikfotboll.se, samt via pressmeddelande.

Ytterligare information kommer att publiceras på hemsidan under fredagen den 30 september och senast två veckor innan medlemsmötet kommer en komplett rapport från Arenapanelen att publiceras. Frågor kommer att besvaras på medlemsmötet och kan mejlas till medlemsmote@aik.se senast två dagar innan det extra mötet.

Text: AIK Fotboll”

Inte ett helt oväntat val. Hoppas verkligen att vilkoren är bra!

Inbjudan till visning av Swedbank Arena

“Information från Swedbank Arena: Välkommen på visning av Swedbank Arena i Solna söndagen den 21 augusti, kl 10:00-12:00. Swedbank Arena bjuder in dig som håller på AIK till en visning av arenan. Anmäl din medverkan till visningen genom att skicka ditt/era namn till aik@arenastaden.se senast den 18 augusti 2011.

Text: AIKFotboll.se”

Mer information finns här.

Eftersom det är AIK:s medlemmar som ska rösta om vår kommande hemvist är det klokt att skaffa sig en egen bild av arenan.

Söder eller Solna?

Kommer det bli spel på plastgräset på Söder eller spel på skrytbygget i Solna när Råsunda rivs (det känns sorgligt att bara skriva att Råsunda ska rivas).

Det är egentligen märkligt att när Sveriges största och stoltaste klubb ska byta arena så är inget av alternativen speciellt bra. Värst är att bytet inte ens är frivilligt utan framtvingat.

Annela Yderberg kommenterar dagens händelser inom arenafrågen här.

Arenagruppens rapport

Arenagruppen har nu publicerat sin rapport om AIK:s framtida hemmaplan och finns att läsa i sin helhet här. Det finns idag endast två realistiska alternativ, Swedbank och Stockholmsarenan.

Rekommendation är: “…föreslår vi, vid en tidpunkt som styrelsen i AIK Fotboll AB närmare bestämmer, att AIK Fotboll AB initierar en formell upphandling i syfte att inhämta bindande anbud från Stockholmsarenan och Swedbank arena. Själva processen och huvudpunkterna ska etablera stabila spelregler för budgivarna och vara
transparent för dem. Den ska dessutom tillgodose krav på transparens och insyn för AIK:s medlemmar.”

Det är väl inget överraskande men intressant är att arenagruppen vill att anbudet bygger på att avtalet löper under 3 år + option ytterligare cirka 5 år. Detta ger AIK möjlighet att utreda och besluta om egen arena i närtiden.

Ratar AIK Swedbank?

Enligt aftonbladet.se så rekommenderar arenagruppen Stockholmsarenan. Dock så är det medlemmarna som avgör frågan den 8 mars.

“– Vi har kommit fram till att Stockholmsarenan är ett bättre alternativ, säger arenagruppens ordförande Claes Hansen till Sportbladet.

AIK har en stark koppling till Råsunda och har spelat där sedan 1936. Men klubben kan sluta drömma om att få fortsätta spela på Råsunda. Och nu ser man även ut att få lämna Solna.

AIK:s arenagrupp har kommit fram till att Stockholmsarenan vid Gullmarsplan är ett bättre alternativ än Swedbank Arena.

– Det handlar om fem miljoner kronor. De har presenterat upplägg och de har vi tagit med oss hem, säger arenagruppens ordförande Claes Hansen till Sportbladet.

– Vi har gjort en ekonomisk prognos baserat på det underlaget och det gör att det landar på den totalsiffran.”